Profileer jezelf optimaal met Verpleegkundig Leiderschap

Geaccrediteerde studiedag voor verpleegkundigen
en verpleegkundig specialisten

Woensdag 22 december | Aristo Utrecht

Komt jou dit bekend voor?

Waarom Verpleegkundig Leiderschap?

Jouw rol als verpleegkundige of verpleegkundig specialist verandert continu. Je hebt vaak te maken met een traditionele rolverdeling in je werk, waarin de arts het laatste woord heeft. Dit kan ervoor zorgen dat je niet optimaal jouw kennis en kunde kan inzetten.

Wanneer jij jouw ruimte niet neemt, kan dit leiden tot frustratie. Het kan je werkplezier en daarmee ook de kwaliteit van jouw zorg beïnvloeden. Wil je weten hoe je nog beter gehoord kan worden en jouw kennis en ervaring optimaal kan gebruiken?

Kom naar de studiedag Verpleegkundig Leiderschap op woensdag 22 december 2021. Tijdens deze studiedag vertellen topsprekers hoe jij praktische invulling kan geven aan Verpleegkundig Leiderschap.

Voor wie is Verpleegkundig Leiderschap bedoeld?

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundigen

Jou!

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

Wat is jouw investering?

Wat is het je waard ...

Studiedag Verpleegkundig Leiderschap
Woensdag 22 december 2021, Aristo Utrecht
355Prijs op locatie. Prijs excl. btw p.p.

V&VN-leden 15% korting

Als lid van de V&VN ontvang je 15% korting op bovenstaande prijs.

Wil je met 5 of meer personen van dezelfde organisatie aanmelden of heb je een andere vraag?

Stuur een e-mail naar service@verpleegkundigleiderschap.org of bel ons op 071 514 8203.

Ochtendsessie

Woensdag 22 december 2021

09:30

Ontvangst en registratie

10:00

Welkom en huishoudelijke mededelingen Leids Congres Bureau

10:05

Opening en inleiding door de dagvoorzitter

Wat kan verpleegkundig leiderschap voor jou betekenen en vice versa?

Petrie Roodbol

Verpleegkundig Leiderschap; historie, huidige situatie en toekomstverwachtingen. Van hiërarchisch, naar inhoudelijk en persoonlijk leiderschap, ontwikkelingen en rolmodellen.

Petrie Roodbol, emeritus Hoogleraar Verplegingswetenschappen UMCG, Voorzitter Bestuur SKILZ

10:30

Pauze

11:00

Verpleegkundig Leiderschap:
what it is and what it is not

Margreet van der Cingel

In deze interactieve lezing bespreken we het wat, waarom en hoe van verpleegkundig leiderschap. Wat is het belang voor de beroepsgroep en goede patiëntenzorg en vooral: hoe ziet verpleegkundig leiderschap er eigenlijk concreet uit in de praktijk? We gaan met elkaar in dialoog over de invulling van leiderschap in de verschillende beroepsrollen en wat de invloed is van de verpleegkundige beroepsidentiteit. We zoeken hiermee ook naar antwoord op de vraag hoe we mensen kunnen motiveren en behouden voor het vak en welke rol compassie daarin speelt.

Margreet van der Cingel, lector leiderschap en identiteit in het verpleegkundig domein, verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en Medisch Centrum Leeuwarden

11:40

Vragen

11:45

Inspiratie | praktijk | cultuur

Mark Venekamp

Ontdek een volgend niveau van hart & brein leiderschap. Het begint bij jezelf. Onze wereld en onze zorg heeft meer dan ooit nieuwe leiders nodig. Verpleegkundigen kunnen die nieuwe leiders zijn. Over zingeving, passie, compassie, emotionele intelligentie, echt leiderschap, creëren met intentie, aandacht en hoe echt leiderschap in de praktijk te brengen.

Mark Venekamp, mentor, coach, trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en teamperformance | manager behandeldienst bij Stichting Humanitas
Rotterdam

12:30

Lunchpauze

Middagsessie

Woensdag 22 december 2021

13:30

Ronde I, keuze uit A of B

13:30

A. Voorbeeld uit de praktijk

Geertruida van Harten-Tangerman

Verpleegkundig leiderschap zit in je dagelijks werk, in zelfreflectie en in het uitoefenen van invloed op patiëntzorg en je werkomgeving. Ben je nieuwsgierig hoe jij verpleegkundig leiderschap kan toepassen? Sessie met concrete tips en ideeën om mee aan de slag te gaan.

Geertruida van Harten-Tangerman, regieverpleegkundige en Lid VAR Rijnstate Ziekenhuis

B. Verpleegkundig Leiderschap

Eline de Kok

Je hebt meer invloed dan je denkt! Veel verpleegkundigen die het lastig vinden om leiderschap te tonen, vertonen rebels verpleegkundig leiderschap: onzichtbaar of onder de radar. Eline de Kok doet onderzoek naar rebels verpleegkundig leiderschap en verkent met jou in deze sessie wat dit voor jou in praktijk kan betekenen.

Eline de Kok, verpleegkundige en verplegingswetenschapper, werkzaam bij UMC Utrecht en V&VN

14:30

Korte pauze

14:45

Ronde II, Keuze uit C of D

14:45

C. Professioneel kompas en dilemma’s | politiek en macht?

Hans van Dartel

Aan de hand van actuele voorbeelden bespreken we de dilemma’s die je tegenkomt en de verschillende manieren om daarmee om te gaan. In het spoor daarvan besteden we aandacht aan morele veerkracht. Welke invloed heb jij op het normatief klimaat in je team? Wat voor type spelbepaler wil jij zijn? Om wat voor morele kwaliteiten gaat het bij verpleegkundig leiderschap? Maakt moed deel uit van jouw professioneel kompas?

Hans van Dartel, ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige, voorheen o.a. werkzaam als universitair docent medische ethiek bij het LUMC

D. Pak je rol!

Jaap Kappert

Verpleegkundigen hebben een prachtig beroep. Ze missen niettemin regelmatig de ruimte om het beroep in de volle breedte van de deskundigheid te beoefenen. Daar zijn allerlei redenen voor. Hoe pak je de unieke rol van de verpleegkundige in het multidisciplinaire team? Dat heeft te maken met hoe je jezelf omschrijft, met het beeld van je expertise? Wat is je (toegevoegde) waarde? Hoe zorg je ervoor dat je je uniciteit onder woorden kunt brengen, en die kunt inbrengen?

Jaap Kappert MSc BN, verpleegkundig specialist agz, hoofddocent MANP HAN, bestuurslid V&VN

15:45

Plenaire afsluiting onder leiding van de dagvoorzitter

Wat heb je opgestoken vandaag, wat ga je morgen anders doen en wat is er veranderd in je visie op leiderschap?

16:15

Einde programma, napraten tijdens borrel

Overzicht sprekers

Petrie Roodbol

Petrie Roodbol

Petrie Roodbol werkt bijna 50 jaar met veel passie in de verpleging: in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, nationaal en internationaal. Zij heeft vele innovaties op haar naam staan, waarvan de verpleegkundig specialist wellicht een van de bekendste is en waarvoor ze recentelijk koninklijk onderscheiden is. Zij was betrokken bij de introductie van verplegingswetenschap, bij de ontwikkeling van de eerste leerafdeling, een geavanceerd multidisciplinair skillslab enzovoort. Als hoogleraar begeleidt zij tal van verschillende promotietrajecten, hetgeen haar ook typeert: veelzijdig, enthousiast, actief!

Hans van Dartel

Dr. Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige. Hij was werkzaam als kwaliteitsfunctionaris, sr. beleidsmedewerker ethiek bij koepelorganisaties in de zorg, HBO docent, en universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is als adviseur ethiek verbonden aan diverse commissies ethiek in verschillende zorgvelden en actief betrokken bij het NEON (Netwerk voor EthiekOndersteuning Nederland). Hij publiceerde o.a. over ethiekbeleid van zorgorganisaties, gespreksmethoden voor moreel beraad, professionaliteit en verpleegkundige beroepsethiek. Hans is erelid van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) vanwege zijn verdiensten op het gebied van de beroepsethiek. 

Jaap Kappert

Jaap Kappert

Jaap Kappert is verpleegkundig specialist. Zijn expertisegebied is oncologie. Hij werd opgeleid als verpleegkundige (duaal) in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Na een aantal jaar maakte hij de overstap naar het verpleeghuis waar hij als VIOS en verpleegkundig specialist werkte. Na een aantal jaar in het Spaarne Gasthuis als verpleegkundig specialist werkte hij op de HBO-V van de Hogeschool Rotterdam. Op dit moment is hij docent MANP aan de HAN en beleidsmedewerker van V&VN Verpleegkundig Specialisten.

Margreet van der Cingel

Dr. Margreet van der Cingel is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en gepromoveerd op het thema ‘Compassie in de Verpleegkundige Praktijk’. Zij werkte in diverse ziekenhuizen en was hoofdverpleegkundige, zorgmanager en beleids- en organisatieadviseur. Vanaf 2003 werkte ze als (hoofd)docent en onderzoeker bij de opleiding verpleegkunde en verschillende lectoraten van Hogeschool Windesheim. Zij heeft expertise op het landelijk opleidingsprofiel BN2020, EBP en klinisch redeneren, persoonsgerichte zorg en zorgethiek, en de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Margreet is sinds februari 2018 lector Leiderschap & Identiteit in het Verpleegkundig domein aan NHL Stenden Hogeschool en het Medisch Centrum Leeuwarden.

Margreet van der Cingel

Mark Venekamp

Mark Venekamp is mentor, coach, trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en teamperformance en manager behandeldienst bij Stichting Humanitas Rotterdam. Het is zijn passie om de verborgen talenten en potentie binnen organisaties, teams en individuen vrij te maken, gedrag te veranderen, gemeenschappelijk belang te dienen met als doel de resultaten en welzijn op alle gebied te blijven verbeteren.

Met zijn Hart Leiderschap trainingen wil Mark zorgprofessionals helpen om hun passie en zingeving in werk en leven verder ontwikkelen en daarmee de zorg positief veranderen. 

Geertruida van Harten

Geertruida van Harten is regieverpleegkundige op de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten en lid van de Verpleegkundige Advies Raad van Rijnstate. Ze laat graag zien hoe belangrijk het is dat de verpleegkundige beroepsgroep zichzelf meer zichtbaar maakt en dat verpleegkundigen meepraten tot op het hoogste niveau. Als regieverpleegkundige houdt ze zich naast de directe patiëntenzorg bezig met kwaliteitsverbetering en het coachen van collega’s.

Eline de Kok

Eline de Kok werkt als verpleegkundige en verplegingswetenschapper en combineert zo wetenschap en praktijk. Op de longafdeling van het UMC Utrecht werkt ze als verpleegkundige. Daarnaast is zij adviseur beroepsontwikkeling bij V&VN. Eline werkt in haar promotieonderzoek REBEL-V aan het beter begrijpen van rebels verpleegkundig leiderschap. Daarnaast wil zij kijken hoe dit rebelse gedrag gestimuleerd kan worden. Eline zet zich met passie in voor het versterken van de positie van verpleegkundigen.